Projekt Sv. Katarina

Na sjevernoj strani pulskoga zaljeva, dobro zaštićeni od valova i vjetrova, na mjestu s kojeg se pruža pogled na cijelu pulsku luku otok Sveta Katarina i uvala Monumenti položajno imaju idelne predispozicije za razvoj nautičkog turizma. 

U skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom Grada Pule, za projekt uređenja dviju luka nautičkog turizma (na otoku Sv. Katarina i na području bivšega kamenoloma) Kermas Istri dodijeljena je koncesija za korištenje prostora dijela pomorskog dobra na području nekadašnjeg vojnog kompleksa.

Povoljan položaj i dobra prometna povezanost ovoj lokaciji pružaju veliki potencijal za razvoj i afirmaciju u širem gradskom području. Prostor je izuzetno atraktivan i za razvijanje komplementarnih djelatnosti nautičkom turizmu, jednako kao i za smještaj javnih i društvenih sadržaja za potrebe stanovnika i posjetitelja grada Pule. Širem području Grada Pule, a i na županijskoj razini, nedostaju nautički kapaciteti najviše kategorije u morskom i kopnenom dijelu, te njima prateći javni, komercijalni, zabavni i sportsko - rekreacijski sadržaji. 

Vojni kompleks na otoku Katarina nastao je za potrebe austrougarskog obrambenog sustava grada Pule, a godine 1912. na otoku je izgrađena Mornarička zrakoplovna pokusna postaja Pula, koja potom postaje Zrakoplovni arsenal. Za vrijeme talijanske vlasti dio postojećih austrougarskih građevina je prenamijenjen za potrebe Kraljevske podmorničke akademije, sagrađene su  i nove građevine, te 250 m dugački most koji je spojio otok s kopnom. Danas je područje proglašeno kulturnim dobrom, a Kermas Istra planira mu vratiti sjaj kroz ulaganje u marinu sa širokom ponudom dodatnih usluga i za najzahtjevnije nautičare. U planu je gradnja marine sa 500 vezova u moru i 400 na kopnu.